Adviesraad Sociaal Domein Woensdrecht

Welkom bij de Adviesraad Sociaal Domein Woensdrecht

De Adviesraad Sociaal Domein Woensdrecht is een onafhankelijke adviesraad die het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies mag geven. Deze adviezen hadden in eerste instantie vooral betrekking op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar omvatten nu eigenlijk het gehele Sociale Domein. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen beleid, maar ook over de manier waarop de gemeente dit beleid uitvoert.

Lees verder