16-08-2013 Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

  • Home
  • Adviezen
  • 16-08-2013 Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

De Wmo Adviesraad heeft daarbij de belangrijkste aspecten beoordeeld vanuit het oogpunt van burgerparticipatie en het verkrijgen van draagvlak onder de burgers van de gemeente Woensdrecht.

Beleidsregels voorzieningen

Share our website