01-05-2015 Advies op Verordening Wmo Adviesraad Gemeente Woensdrecht

  • Home
  • Adviezen
  • 01-05-2015 Advies op Verordening Wmo Adviesraad Gemeente Woensdrecht

De Wmo Adviesraad heeft de verordening uitvoerig doorgenomen. De voorgestelde verordening is een logische voortzetting van het beleid over de afgelopen 4 jaar en maakt dientengevolge onderdeel uit van de doorontwikkeling van de WMO.

De Wmo Adviesraad heeft de volgende toevoegingen op de voorgestelde verordening:e

Advies Verordening Wmo 2015

Share our website